11 listopada Narodowe Święto Niepodległości POLSKA ! Odzyskanie przez Polskę niepodległości ! | AtamanShop.pl

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości POLSKA ! Odzyskanie przez Polskę niepodległości ! | AtamanShop.pl

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

Kolekcja odzieży gadżetów na Patriotów Kliknij TUTAJ.

 

 

Droga do niepodległości Edytuj
W drugiej połowie XVIII wieku tereny należące dotąd do Rzeczpospolitej zostały podzielone w trzech rozbiorach między Austrię, Prusy, Rosję, a same państwo polskie przestało istnieć. W XIX wieku zalążkiem polskiej państwowości było zależne od napoleońskiej Francji Księstwo Warszawskie oraz będące autonomiczną częścią Rosji Królestwo Polskie, utworzone w wyniku kongresu wiedeńskiego. Chcąc uzyskać całkowitą niepodległość, Polacy podejmowali w XIX wieku walki narodowowyzwoleńcze w powstaniach listopadowym i styczniowym.

 

 

Sprzyjająca Polakom sytuacja nadarzyła się dopiero w chwili wybuchu I wojny światowej, kiedy to Niemcy i Austro-Węgry stanęły przeciwko carskiej Rosji. Państwa Centralne zajęły Królestwo Kongresowe i zdobyli przewagę nad Rosjanami na froncie wschodnim. Chcąc uzyskać poparcie Polaków, 5 listopada 1916 cesarz Niemiec i Austro-Węgier wydają w Warszawie i Lublinie manifest, w którym gwarantowano powstanie Królestwa Polskiego oraz postanowiono utworzyć polskie wojsko pod dowództwem niemieckim i austriackim. Skutkiem wydania tego dokumentu 14 stycznia 1917 w Warszawie działalność rozpoczęła Tymczasowa Rada Stanu, będąca namiastką polskiego rządu. 12 września 1917 obowiązki głowy państwa przejęła Rada Regencyjna, która 7 października 1918 ogłosiła Polskę niepodległą monarchią. 28 października w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna, na czele której staje Wincenty Witos. 30 października niepodległość ogłoszona została w Zakopanem, gdzie rozpoczęto rozbrajanie wojsk austriackich. Podobne działania podjęto dzień później w Krakowie i Tarnowie. 1 listopada skutkiem ogłoszenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej Polacy stają do walki we Lwowie. Z 6/7 listopada w Lublinie socjaliści na czele z Ignacym Daszyńskim tworzą Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. 10 listopada do Warszawy przybywa uwolniony Józef Piłsudski, który 11 listopada przejmuje od Rady Regencyjnej władzę wojskową.

 

 

Całość władzy przekazana zostaje Piłsudskiemu 14 listopada, a Rada zostaje rozwiązana. 17 listopada powołany zostaje socjalistyczny rząd Jędrzeja Moraczewskiego. Do 19 listopada wojska niemieckie wycofują się z terenów byłego Królestwa Kongresowego i Galicji Zachodniej. 22 listopada Józef Piłsudski przyjmuje tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa Polskiego, a kraj staje się republiką. Z końcem grudnia w Wielkopolsce wybucha powstanie, zakończone w lutym 1919 rozejmem w Trewirze. W styczniu wskutek porozumienia Piłsudskiego z Komitetem Narodowym Polskim Romana Dmowskiego sformowany zostaje nowy rząd na czele z Ignacym Janem Paderewskim. Dmowski i premier Paderewski uczestniczą w konferencji pokojowej w Paryżu. 28 czerwca 1919 polska delegacja składa podpis pod dokumentem traktatu wersalskiego, a niepodległa Polska zyskuje uznanie międzynarodowe.

 

 

Sprawdź kolekcję patriotyczną TUTAJ ! 

 

Close Menu