5 sierpnia 1944 Batalion Zośka wyzwolił Gęsiówkę | Polacy Odbijają Żydów | AtamanShop.pl

5 sierpnia 1944 Batalion Zośka wyzwolił Gęsiówkę | Polacy Odbijają Żydów | AtamanShop.pl

Polacy Odbijają Żydów Z Rąk Niemieckich Zbrodniarzy

5 sierpnia 1944 Batalion Zośka wyzwolił Gęsiówkę.
„Dzień 5 sierpnia jest wyjątkowo tragiczną datą, nazywany jest +Czarną Sobotą+. Siły niemieckie przeszły do planowanego przeciwnatarcia z Woli w kierunku Ogrodu Saskiego oraz Pałacu Bruehla (…) Szczególnym sukcesem było więc zdobycie +Gęsiówki+”
Więzienie przy ulicy Gęsiej w Warszawie (dziś Anielewicza), nazywane „Gęsiówką”, zostało zdobyte piątego dnia powstania przez żołnierzy Batalionu „Zośka”. Powstańcy uwolnili 348 żydowskich więźniów, z których część zadeklarowała chęć przyłączenia się do antyhitlerowskiego zrywu.

Odzież dla Patriotów TUTAJ

 

Szczątki ofiar niemieckiego terroru ekshumowane na terenie więzienia wojskowego przy ul. Gęsiej. Rok 1946

 

 

„Gęsiówka” – zwyczajowa nazwa kompleksu więziennego mieszczącego się w Koszarach Wołyńskich przy zbiegu ulic Gęsiej i Zamenhofa w Warszawie. W latach niemieckiej okupacji oraz w okresie stalinowskim nazwą tą określano różne obiekty więzienne i obozowe mieszczące się w rejonie ul. Gęsiej, w tym obóz koncentracyjny KL Warschau.

 

Tablica przy ul. Mordechaja Anielewicza 34, upamiętniająca wyzwolenie „Gęsiówki”

 

Przed II wojną światową przy zbiegu ulic Gęsiej i Zamenhofa na warszawskim Muranowie mieściły się koszary artyleryjskie, wybudowane jeszcze w czasach stanisławowskich. W 1875 kompleks koszarowy został przekształcony przez władze carskie w więzienie wojskowe. Tę samą funkcję koszary pełnił również w okresie II Rzeczypospolitej. W latach 1920–1939 mieściło się tam Wojskowe Więzienie Śledcze. Kompleks więzienny był zwyczajowo nazywany „Gęsiówką”.

Wypalony gmach dawnego więzienia wojskowego został rozebrany w 1965 roku. Obecnie w miejscu dawnej „Gęsiówki” znajduje się skwer, osiedle mieszkaniowe oraz gmach Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

Więźniarki KL Warschau uwolnione 5 sierpnia 1944 przez żołnierzy Batalionu „Zośka”

 

 

Prawdopodobnie w latach 50. na murze wypalonego gmachu więzienia, a dokładnie na elewacji od strony ul. Zamenhofa, zainstalowana została piaskowcowa tablica pamiątkowa projektu Karola Tchorka. Zaginęła ona jednak po rozebraniu ruin w 1965 roku. Obecnie jedyną formą upamiętnienia więzień i obozów mieszczących się w latach 1940–1956 w rejonie ul. Gęsiej pozostaje w zasadzie tablica przy ul. Mordechaja Anielewicza 34, informująca o wyzwoleniu obozu KL Warschau przez żołnierzy Batalionu „Zośka”.

Sprawdź odzież patriotyczna KLIKNIJ TUTAJ!

W listopadzie 2010 roku z inicjatywy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na terenie dawnego obozu i więzienia rozpoczęły się prace archeologiczne.

 

Close Menu