Akcje przeciwko inteligencji polskiej . . . | AtamanShop.pl

Akcje przeciwko inteligencji polskiej . . . | AtamanShop.pl

AKCJE PRZECIWKO INTELIGENCJI POLSKIEJ

       Głównym celem okupanta było spacyfikowanie, a następnie stopniowe wyniszczenie narodu. Planowano eksterminację całych środowisk, znanych ze swej patriotycznej postawy-naukowców, nauczycieli, prawników, duchowieństwa, działaczy partii politycznych, urzędników i przedstawicieli kultury. 6 listopada 1939 roku o godzinie 12,00 władze okupacyjne wezwały pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii GórniczejKrakowie pod pretekstem wygłoszenia odczytu na temat polityki III Rzeszy wobec szkolnictwa wyższego. Podczas tego spotkania gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego otoczono, a przybyłych 183 naukowców aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i  Dachau. Akcje eksterminacyjne objęły także wschodnią Małopolską, gdy Niemcy po ataku na ZSRR wkroczyli do Lwowa. W lipcu 1941 roku dokonali tam masowej egzekucji na polskich profesorach Uniwersytetu Lwowskiego. Zginął wówczas pisarz i naukowiec Tadeusz Boy-Zieleński, Kazimierz Bartel- polityk, matematyk, były premier. Planowane niszczenie polskiej inteligencji trwało przez cały czas okupacji hitlerowskiej i objęło ok. 4400 luminarzy polskiej nauki i kultury oraz przedstawicieli elit politycznych. Represjom poddano również duchowieństwo. Jeszcze w listopadzie 1939 roku aresztowano, m.in. biskupów;  włocławskiego, lubelskiego, płockiego. Znaleźli się oni wśród ofiar obozów zagłady, podobnie jak przedstawiciele duchowieństwa zakonnego, np. franciszkanie z Niepokalanowa czy teolodzy-profesorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lista  śmiertelnych ofiar wśród kapłanów w czasie okupacji objęła ponad 2000 tys. nazwisk.

Sprawdź Koszulki Polski Walczącej Kliknij Tutaj!

Close Menu