Armia Krajowa AK Polska | AtamanShop.pl

Armia Krajowa AK Polska | AtamanShop.pl

ARMIA KRAJOWA

    Nowa sytuacja polityczno-militarna ziem polskich, jaka wytworzyła się w następstwie agresji niemieckiej na ZSRR oraz podpisania układu Sikorski-Majski była przyczyną zmian w konspiracji zbrojnej w kraju. Rozkazy i instrukcje Naczelnego Wodza zmierzające do scalenia wojskowego podziemia. Celem akcji scaleniowej było sformowanie jednej, silnej organizacji wojskowej, będącej faktycznie podziemną armią polską. W październiku 1941 roku gen Stefan Rowecki-Grot na podstawie instrukcji Naczelnego Wodza wydał rozkaz nr 52 o przeprowadzeniu akcji scaleniowej. 14 lutego 1942 roku ZWZ przemianowany został na  Armię Krajową z zadaniem scalenia wojskowego podziemia.

CZYM BYŁO AK?

AK była najsilniejszą formacją wojskową w podziemiu, licząca w 1942 roku ok 200 tys. żołnierzy i oficerów a w 1944 roku 350 tys. AK działała na całym terytorium podzielonej przez okupantów Polski z wyodrębnionymi tzw. obszarami; białostockim, lwowskim, krakowsko-śląskim, zachodnim i warszawskim. Niższymi jednostkami były okręgi, którym podlegały inspektoraty i obwody,  odpowiadające powiatom. AK odczuwała niedobór kadry dowódczej.  Zdecydowano się na zatem na uruchomienie  tajnych szkół dla podchorążych i w szkołach podoficerskich, które ukończono łącznie ok 8 tys. słuchaczy. były  kursy specjalistyczne, np. dywersyjno-sabotażowe, łączność. Wykładowcami byli między innymi ,, cichociemni” specjaliści , którzy po przeszkoleniu na Zachodzie trafili drogą lotniczą do kraju. Koncepcja działań zbrojnych AK ulegała zmianom w latach 1942-1944. Początkowo była to samoobrona i konspiracja, mały sabotaż, później  walka ograniczona, podejmowana przez oddziały specjalne w odwet za terror okupanta. W planach walki Komendanta Głównego przewidywała tzw. akcje bieżące i wybuch powstania, które umożliwiłoby w następnej fazie odtworzenie  sił zbrojnych.

Bluzy i koszulki patriotyczne z Armią Krajową znajdziesz Tutaj.

Close Menu