Armia Krajowa AK Polska, Związek Walki Zbrojnej | AtamanShop.pl

Armia Krajowa AK Polska, Związek Walki Zbrojnej | AtamanShop.pl

Ubrania dla Patriotów Klik TUTAJ sklep patriotyczny!

 

Armia Krajowa to część sil zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie zimniej wojny światowej, działająca w podziemiu na terenie okupowanego kraju. Formalnie istniała od lutego 1942 do stycznia 1945 r.

W Warszawie, tuż przed kapitulacją miasta we wrześniu 1939 r., z polecenia naczelnego wodza, Edwarda Rydza-Śmigłego, powołano konspiracyjną organizację ruchu oporu przeciw okupantom. Nadano jej nazwę Służba Zwycięstwu Polski. Komendantem został gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, a jego zastępcą pułkownik Stefan Rowecki, znany pod pseudonimem „Grot”. Służba Zwycięstwu Polski nie zdobyła uznania premiera rządu na wychodźstwie i nowego naczelnego wodza, Władysława Sikorskiego. W miejsce SZP, choć przy wykorzystaniu jej struktur, Sikorski utworzył w listopadzie 1939 r. Związek Walki Zbrojnej. Komendant ZWZ, gen. Kazimierz Sosnkowski, także miał przebywać na emigracji.
W okupowanym kraju dowódcą ZWZ na obszarze okupacji niemieckiej mianowano Stefana „Grota” Roweckiego. Tokarzewski został dowódcą obszaru poddanego okupacji sowieckiej. Aresztowano go już jednak podczas przekraczania granicy między dwiema okupowanymi strefami. Szybko też okazało się, że zamiar kierowania konspiracyjną organizacją przez komendanta rezydujące-go we Francji, jest nieporozumieniem. W lecie 1940 r. komendantem Związku Walki Zbrojnej został gen. Rowecki (na oba obszary okupacyjne; po napadzie Niemiec na Rosję w czerwcu 1941 r. to rozróżnienie stało się nieaktualne).
Związek Walki Zbrojnej był wojskowym ramieniem państwa podziemne-go. Miał pozostawać poza politycznymi podziałami. Jednak warunki konspira-cyjne i partyjne ambicje doprowadziły do powstania obok ZWZ innych organizacji zbrojnych, dlatego z początkiem 1942 r. z rozkazu naczelnego wodza ogłoszono scalenie sił podziemnych w jednolitą Armię Krajową.

 

 

 

 

Sprawdź odzież patriotyczną KLIKNIJ TUTAJ!

Close Menu