August Emil Fieldorf . . . | Blog Patriotyczny

August Emil Fieldorf . . . | Blog Patriotyczny

AUGUST EMIL FIELDORF

 

August Emil Fieldorf ,,Nil”, ,,Weller”, ,,Jordan”- w czasie I wojny światowej walczył o niepodległość w Legionach i POW. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz kampanii  wrześniowej 1939 roku. Przedostał się do Francji, gdzie kontynuował służbę w Polskich Siłach Zbrojnych. W 1940 roku jako emisariusz rządu, został przerzucony do okupowanej Polski. Pełnił wysokie funkcje dowódcze w ZWZ-AK, m.in. był inspektorem Obszaru Krakowsko – Śląskiego ZWZ, szefem Kedywu Komendy Głównej AK– nadzorował wszystkie akcje dywersyjne polskiego podziemnego wojska. Od wiosny 1944 roku współtworzył organizację  ,,NIE” i jesienią 1944 roku został wyznaczony na jej dowódcę. W marcu 1945 roku aresztowali go Sowieci, nierozpoznany trafił do łagru. W 1947 roku powrócił do kraju. Nie podjął działalności konspiracyjnej – natomiast ujawnił swą tożsamość komunistycznym władzom. W 1950 roku został aresztowany , po czym po sfingowanym procesie skazany na karę śmierci. Stracono go w lutym 1953 roku.

Patriotyczne akcesoria sprawdź tutaj.

Close Menu