Autorytaryzm, sanacja, Polska? Marszałek Józef Piłsudski! | AtamanShop.pl

Autorytaryzm, sanacja, Polska? Marszałek Józef Piłsudski! | AtamanShop.pl

Sprawdź odzież patriotyczną KLIKNIJ TUTAJ!

Zmiany do konstytucji z sierpnia 1926 r. nie burzyły systemu demokratycznego. Rząd formalnie nadal pozostawał pod zwierzchnictwem sejmu, zyskując tylko większe możliwości skutecznego działania. Jednak realny układ sił zmienił się o wiele bardziej. Prezydent zamieszkał w zamku królewskim w Warszawie. Marszałek Piłsudski powrócił do rezydencji w Belwederze. Objął funkcję generalnego inspektora sił zbrojnych, przewidzianego na naczelnego wodza w wypadku wojny. Zajął pozycję niezależną od sejmu i od prezydenta. Więcej niż niezależną – nadrzędną. Nic istotnego nie działo się odtąd w państwie bez jego wiedzy. Marszałek, gdy w kolejnych rządach dzierżył tekę ministra spraw wojskowych, był w praktyce przełożonym premiera. Zastrzegł dla siebie również politykę zagraniczną.
Piłsudskiego do sprawowania rządów bez określonych kompetencji i terminu upływu kadencji nikt nie wybierał. Władza jego nie miała demokratycznych podstaw. Jest to przykład autorytaryzmu, czyli łagodnej dyktatury, która nie tworzy jednej rządzącej partii, pozwala działać opozycji, nie stara się kontrolować wszelkich instytucji w kraju, nie narzuca ludziom, co mają mówić i myśleć, szanuje prawa obywatelskie i nie dopuszcza do rozpasania sił policyjnych, choć ogranicza parlamentaryzm i właściwie wyłącza władzę wykonawczą spod parlamentarnej kontroli. Kontrolę tę przejmuje ktoś obdarzony odpowiednim autory¬etem. W Polsce dysponował nim marszałek Piłsudski.
Zaraz po przewrocie majowym Piłsudski rzucił hasło sanacji. „Sanacja” wywodzi się od łacińskiego „sanare” – uzdrawiać. Sanacja miała być właśnie uzdrowieniem stosunków w państwie. Na początek marszałek przewidział ograniczenie „sejmokracji” i odsunięcie od wpływu na losy państwa skłóconych partyjnych elit. Grzmiał przy tym na korupcję i żądał bezinteresownej pracy dla kraju. Sam zapewne w te ideały wierzył. Ludzie, którzy go popierali, często się im sprzeniewierzali.
Z czasem określenie „sanacja” z hasła politycznego stało się potoczną na¬zwą całej epoki w dziejach Drugiej Rzeczypospolitej trwającej od 1926 r. aż po wrzesień 1939 r

 

Ubrania dla Patriotów Klik TUTAJ sklep patriotyczny!

Close Menu