Bóg , Honor ,Ojczyzna . . . | Blog Patriotyczny

Bóg , Honor ,Ojczyzna . . . | Blog Patriotyczny

BÓG HONOR OJCZYZNA

 

            29 października 1943 roku Naczelny Wódz Kazimierz Sosnowski wydał rozkaz o zatwierdzeniu napisu ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” na sztandarach Polskich Sił Zbrojnych. W jego treści napisał : ,,Hasło to odpowiada najgłębszej treści historii tradycji naszej. Od zarania dziejów Naród Polski był wierny głębokiej idei zawartej w tych trzech wymownych słowach. 

Bluzy koszulki Bóg Honor Ojczyzna tutaj online

Close Menu