Cichociemni . . . | Blog Patriotyczny

Cichociemni . . . | Blog Patriotyczny

CICHOCIEMNI

 

       Cichociemni – wybrani spośród najlepszych żołnierzy polscy, którzy byli szkoleni na specjalnych kursach w Wielkiej Brytanii obejmujących wszechstronne formy walki, a następnie zrzuceni na spadochronach do kraju, w celu wspierania w walce i szkolenia żołnierzy AK. Nazwa pochodziła od wykonywania zadań bojowych bez rozgłosu- po cichu i po ciemku. Po przybyciu do kraju cichociemni byli żołnierzami Kedywu, oddziałów partyzanckich, wywiadu, instruktorami wojskowymi, uczestniczyli w sabotażu i w dywersji we wszystkich okręgach AK. Spośród 316 cichociemnych w czasie wojny zginęło 103. Dziewięciu zostało zamordowanych przez władze komunistyczne w powojennej Polsce. Do najbardziej znanych należeli ostatni komendant AK gen. Leopold Okulickiego, Jan Piwnik  ,,Ponury”, znakomity dowódca partyzancki w Górach Świętokrzyskich, który poległ w walce z Niemcami w czasie akcji ,,Burza” na Wileńszczyźnie, Maciej Kalenkiewicz   ,,Kotowicz” , który zginął w walce z NKWD pod Surkontami , Bolesław Kontrym  ,,Żmudzin”, oficer podziemnej policji, wykonawca akcji likwidacyjnych na agentach gestapo, czy Hieronim Dekutowski ,,Zapora”, wybitny dowódca partyzantki AK na Lubelszczyźnie.

Polska odzież patriotyczna dostępna tutaj.

 

 

Close Menu