Co to były Szare Szeregi?   | AtamanShop.pl

Co to były Szare Szeregi? | AtamanShop.pl

SZARE SZEREGI

          Chlubną kartę w dziejach polskiego ruchu oporu zapisały Szare Szeregi. Pod tą nazwą konspiracyjną krył się Związek Harcerstwa Polskiego, tworzący 18 Uli [Chorągwi]. Jeszcze w 1940 roku Aleksander Kamiński powołał organizację ,,Wawer” zajmująca się małym sabotażem. Rozlepiano ulotki, malowano napisy ,, Polska walczy” rysowano żółwie [symbol powolnej pracy]. Szare Szeregi podlegały organizacyjnie Komendzie Głównej AK. W 1942 roku harcerską młodzież podzielono na 3 grupy ; najmłodsi od 12 do 14 lat należeli do    Zawiszy”,   młodzież w wieku 15-17 lat zajmowała się małym sabotażem i uczestniczyła w szkoleniu wojskowym, starsza młodzież powyżej 17 lat, wchodziła w skład Grup Szturmowych. W sierpniu 1943 roku z warszawskich GS. utworzono batalion ,,Zośka”,  później także GS ,,Pegaz” i ”Parasol”. Program działania dla tej młodzieży obejmował zadania na ,,dziś” [konspiracja], na ,, jutro” [powstanie] i ,,pojutrze” [praca dla wolnej Polski]. W dziejach Polski Walczącej jedną ze słynniejszych akcji przeprowadzonych przez Szare Szeregi było uwolnienie więźniów  przewożonych z Alei Szucha, gdzie mieściła się siedziba gestapo do więzienia na Pawiaku. W akcji pod Arsenałem przeprowadzonej w marcu 1943 roku wśród uwolnionych znajdował się Jan Bytnar-Rudy, komendant jednego z hufców Szarych Szeregów. Brawurowo przeprowadzoną akcją był udany zamach na szefa SS i gestapo w Warszawie. Była to jedna z wielu akcji zbrojnych podtrzymujących nadzieję Polaków na wyzwolenie.   

Ubrania patriotyczne oraz flagi dostępne w sklepie Patriot AtamanShop.pl Tutaj.

Close Menu