Edward Śmigły-Rydz . . . | Blog Patriotyczny

Edward Śmigły-Rydz . . . | Blog Patriotyczny

EDWARD ŚMIGŁY-RYDZ

 

      Edward Śmigły-Rydz- marszałek Polski, Przed I wojną światową jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, współpracownik Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojnie w Legionach Polskich, dowódca I. pułku I Brygady, wielokrotnie odznaczał się męstwem. Od 1918 roku na wyższych stanowiskach w WP, uczestniczył  w wojnie z bolszewikami jako dowódca armii na froncie ukraińskim. W okresie międzywojennym m.in. inspektor armii. Po śmierci marszałka Piłsudskiego wyznaczony na generalnego inspektora sił zbrojnych i następcę prezydenta RP. W wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 roku był Naczelnym Wodzem WP. 17 września opuścił kraj, motywując tę decyzję chęcią udania się do Francji i kontynuowania walki. Został jednak internowany w Rumunii, skąd zbiegł. W końcu października 1941 roku przedostał się do kraju, gdzie zmarł .      

Odzież Polska Patriotyczna w sklepie online Kliknij

Close Menu