Ignacy Mościcki 1926–1939 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej | AtamanShop.pl

Ignacy Mościcki 1926–1939 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej | AtamanShop.pl

Ignacy Mościcki był prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1926–1939 , polski chemik, polityk, naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.

     Mościcki znany jest Polakom przede wszystkim jako trzeci prezydent odrodzonej Rzeczpospolitej – niewielu jest jednak takich , którzy kojarzą go z wieloma znaczącymi odkryciami naukowymi. Tymczasem był to jeden z najbardziej znanych polskich uczonych początków wieku dwudziestego. Po  gimnazjum podjął studia na politechnice w Rydze , na wydziale technologii chemicznej. Wiedzę chemiczną wykorzystywał w konspiracji – w 1893 roku przygotował zamach na generała gubernatora Hurkę , sfabrykował kilogram nitrogliceryny. Po ucieczce z kraju osiadł w Londynie, uczył w Technical College w Finsburgy. W  1897 roku otrzymał propozycje pracy aż dwóch uczelni uniwersytetu w Liege i w Fryburgu. Mościcki pracował nad  syntezą azotu z powietrza. Sprawa była nie tylko trudna , lecz i bardzo na czasie , bowiem ogłoszono , iż wyczerpują się złoża saletry nawozu mineralnego, a był też potrzebny do materiałów  wybuchowych. Metoda pozyskiwania azotu z powietrza  wymagała dwóch rzeczy , pieca potrzebny był łuk elektryczny a do niego silne kondensatory  oraz aparatury do jego pochłaniania i rozpuszczania w wodzie. Dokonał tego w 1903 roku za co później otrzymał  złoty medal na wystawie technicznej w Mediolanie. Produkcję rozpoczęto w 1906 roku wykorzystywano je w bezpiecznikach chroniących energetyczne linie przesyłowe przed przepięciami wywołanymi przez burze.

 W 1912 roku Mościcki powrócił w ojczyste strony i został wykładowcą chemii nieograniczonej elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. Trzy lata później został dziekanem Wydziału Chemicznego lwowskiej uczelni. Pracował wówczas miedzy innymi nad metodą oddzielenie ropy naftowej od wody. Mościckiego spółka rozpoczęła wytwarzanie urządzeń w Zagłębiu Borysławskim i eksportowano do Stanów Zjednoczonych. W 1922 roku został dyrektorem zakładów azotowych  Chorzowie, zmodernizował zakład ,ustawiając w nim urządzenia własnej produkcji. Polska uniezależniła się od importu ważnych dla przemysłu i rolnictwa substancji , jak azotniak, karbid, amoniak saletrzak i nitrofos.  W drugiej połowie lat dwudziestych zdecydowano o budowie kolejnej wielkiej fabryki pod Tarnowem. Pracę naukową kontynuował będąc prezydentem , zajmował się urządzeniami do klimatyzacji , dopiero dziedzina raczkująca. W sumie Mościcki był autorem ponad 60 prac naukowym i ponad 40 polskich i zagranicznych patentów.

Zapraszamy sprawdzić kolekcje patriotyczne Tutaj

Close Menu