Ignacy Paderewski . . .  | Blog Patriotyczny

Ignacy Paderewski . . . | Blog Patriotyczny

IGNACY PADEREWSKI

Ignacy Paderewski – światowy sławy pianista. Wykorzystując swoja popularność, stał się w czasie I wojny światowej orędownikiem sprawy polskiej na Zachodzie. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych osobiście starał się skłonić prezydenta Wilsona do wystąpienia na rzecz praw Polaków do niepodległego państwa. Wpłyną na deklaracje Wilsona z 1917 i 1918 roku w tej sprawie. Przybycie Paderewskiego do Poznania w końcu grudnia 1918 roku stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego. W styczniu 1919 roku objął stanowisko premiera rządu RP i ministra spraw zagranicznych, które sprawował  przez blisko rok. Wspólnie z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji paryskiej i podpisał traktat wersalski. W okresie międzywojennym mieszkał w Szwajcarii. Od 1939 roku był przewodniczącym Rady Narodowej RP.

Odzież narodowa gadżety dostępna Tutaj!

Close Menu