Inwazja w Normandii  . . . gen. Stanisław Maczek | AtamanShop.pl

Inwazja w Normandii . . . gen. Stanisław Maczek | AtamanShop.pl

INWAZJA W NORMANDII

      W nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku  z brytyjskich portów wypłynęło ok 6700 jednostek pływających z zadaniem przetransportowania żołnierzy, broni i sprzętu na wybrzeżu Normandii. Akcję osłaniało lotnictwo aliandzkie. Z budowano sztuczne porty, przez które wyładowano, żołnierzom, uzbrojenie i sprzęt. Po uchwyceniu przyczółków alianci opanowali pas wybrzeża Normandii o długości 80 km. Po kilku dniach walk nastąpiło połączenie wszystkich grup desantowych w jedną całość. W tym czasie siły sprzymierzonych wzrosły do ok. 350 tys. żołnierzy. Przełom w walkach o Normandię nastąpił 25 lipca, kiedy armię alianckie przełamały niemieckie pozycje i opanowały Bretanię aż po Loarę. Równocześnie sztab gen. Eisenhowera opracował plan okrążenia i zniszczenia niemieckiej Grupy Armii ,,B” , stacjonującej pod Falaise. W walkach  w rejonie Falaise uczestniczyła 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka z zadaniem obrony odcinka Chambois -Mont-Ormel przed trzema dywizjami niemieckimi. Była to dla polskich żołnierzy bitwa zwycięska. Zniszczono 70 czołgów niemieckich i wzięto do niewoli ok. 5700 jeńców, co okupione zostało własnymi stratami 2664 zabitych i rannych. 1. Dywizja Pancerna gen. Maczka we wrześniu 1944 roku przeszła ok. 500 km, wyzwalając Abbeville i Sant Omer we Francji, a następnie uczestniczyła w walkach o wyzwolenie miast belgijskich oraz holenderskich. Opanowanie Bredy odbyło się bez ognia artylerii, dzięki czemu miasto prawie zupełnie nie ucierpiało. Radość mieszkańców nie miała końca. Rano 30 października we wszystkich oknach ukazały się drukowane nalepki z napisem ,, Dziękujemy wam Polacy”. Kilka dni później wszystkim żołnierzom 1 Dywizji władze miejskie nadały honorowe obywatelstwo miasta, zaś dywizję uhonorowano złotym medalem.

Sprawdź odzież Polska, pamiątki patriotyczne Tutaj sklep patriotyczny.

 

Close Menu