Jadwiga Andegaweńska, Dziedziczka dwóch królestw | ATamanShop.pl

Jadwiga Andegaweńska, Dziedziczka dwóch królestw | ATamanShop.pl

Sprawdź odzież patriotyczną KLIKNIJ TUTAJ!

Jedyna kobieta będąca faktycznym i tytularnym władcą Polski. Dziedziczka dwóch królestw, wielka księżna. Święta kościoła katolickiego. Jej rola w polskiej historii  jest nie do przecenienia, choć Jadwiga Polką była co najwyżej w jednej czwartej. 2 lutego 1386 roku w Lublinie zjazd panów polskich wyraził zgodę na małżeństwo królewskie i unię z Litwą. 15 odbył się uroczysty chrzest księcia litewskiego , który przybrał imię Władysław , zaś trzy dni póżniej zaślubiny. Jadwiga publicznie odwołała swoje wcześniejsze związki, a 4 marca Władysław Jagiełło został koronowany.  Wiosną 1387 roku Jadwiga stała na czele wyprawy zbrojnej, która odzyskała dla Korony Ruś Czerwoną ze Lwowem . Zasłynęła w całym królestwie z dobroczynności – otaczała opieką szpitale i przytułki fundowała kościoły i dbała o klasztory . Królowa lubiła ładne stroje , muzykę i taniec. Jadwiga dbała też o edukację w 1387 roku założyła bursę dla studentów z Polski i Litwy , uczących sie na Uniwersytecie Karola w Pradze.W tym samym roku  uzyskała zgodę papieża na utworzenie Akademii  Krakowskiej wydziału teologicznego, co podniosło stołeczną uczelnię do rangi uniwersyteckiej. Zmarła 17 lipca 1399 roku nie zostawiając po sobie potomstwa. Zabrała ze sobą do grobu dziedziczenie praw do polskiej korony- wszyscy następni polscy królowie byli już obierani przez przyszłych poddanych. Królową otaczano powszechną czcią jeszcze za życia , a po szybkiej śmierci powszechnie uznawano za świętą. Na potwierdzenie świętości Jadwiga musiała czekać aż do czasu kiedy na tronie Piotrowym zasiadł Jan Paweł II. 31 maja 1979 roku Jadwiga została beatyfikowana , zaś 8 czerwca 1997 roku uznana została świętą.

Ubrania dla Patriotów Klik TUTAJ sklep patriotyczny!

Close Menu