Jerzy Popiełuszko . . . | Blog Patriotyczny

Jerzy Popiełuszko . . . | Blog Patriotyczny

JERZY POPIEŁUSZKO

 

        Jerzy Popiełuszko – duchowny polski katolicki . W 1965 roku wstąpił do seminarium, w następnym roku został powołany do służby wojskowej w specjalnej jednostce  ,,kleryckiej”. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku . Od czerwca 1980 roku pracował w parafii  św. Stanisława Kostki w Warszawie. W sierpniu 1980 roku  odprawił msze św. dla strajkujących pracowników Huty Warszawa. Wkrótce potem został kapelanem hutników i ,,Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował mszę św. za Ojczyznę , które szybko zaczęły się cieszyć ogromnym powodzeniem dzięki osobowości ks. Jerzego i treści głoszonych przez niego kazań.  Zawierał w nich bezkompromisowe przesłanie moralne , jednocześnie odwołując się do maksymy św. Pawła ,,zło dobrem zwyciężaj ”. Zainicjował doroczną Pielgrzymką Ludzi Pracy do Częstochowy. Rolą jaką ks. Jerzy odgrywał w podtrzymaniu ducha ludzi ,,Solidarności”, ściągnęła nań uwagę funkcjonariuszy SB. Otoczono go siecią agentów , nieustannie wzywano na przesłuchania. Do mieszkania księdza podrzucono materiały wybuchowe , by móc oskarżyć go o terroryzm. Wszystkim tym działaniom towarzyszyła nasilająca się kampania propagandowa wymierzona w ks. Popiełuszkę. 19 października 1984 roku gdy wracał z Bydgoszczy został porwany przez funkcjonariuszy grupy ,,D” Departamentu IV MSW i zamordowanym. Ciało księdza  wrzucali do Wisły przy tamie pod Włocławkiem. Wobec ogromnego wzburzenia społecznego władze komunistyczne zostały zmuszone do przeprowadzenia śledztwa i aresztowania bezpośrednich sprawców zbrodni. Pogrzeb księdza Jerzego 3 listopada 1984 roku zgromadził pół miliona ludzi, stał się milczącą manifestacją ,,Solidarności”.  6 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko.

Koszulki patriotyczne online sprawdź kliknij.

 

Close Menu