Józef Piłsudski . . . | Blog Patriotyczny

Józef Piłsudski . . . | Blog Patriotyczny

JÓZEF PIŁSUDSKI

 

             Józef Piłsudski- przywódca ruchu niepodległościowego, marszałek Polski. Pochodził z Wileńszczyzny. W młodości wmieszany w próbę zamachu na cara Aleksandra III i zesłany na Sybir. Po powrocie stał się jednym z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej. Redagował i drukował ,,Robotnika”, prasowy organ partii. Aresztowany przez Rosjan i osadzony w Cytadeli warszawskiej w 1900 roku, został przeniesiony do szpitala w Petersburga, skąd zbiegł do zaboru austriackiego. W czasie rewolucji 1905 r. był twórcą Organizacji Bojowej PPS, następnie organizował ruch niepodległościowy w Galicji. Po wybuchu I wojny światowej na czele oddziałów strzeleckich wkroczył do Królestwa Polskiego i wziął udział  walce z Rosjanami. Był komendantem I Brygady Legionów Polskich i twórcą konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Domagał się od Niemiec i Austro-Węgier powołania rządu polskiego. Kiedy to się nie powiodło , latem 1917 r. wezwał legionistów do odmowy złożenia przysięgi na wierność sojuszowi z tymi państwami. Aresztowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu, został zwolniony w listopadzie 1918 r. Objął urząd Naczelnika Państwa. Był twórcą Wojska Polskiego i zwycięskim Naczelnym Wodzem w wojnie z bolszewicką Rosją. W 1920 r. został mianowany marszałkiem Polski. W 1923 r. kilka miesięcy po zabójstwie pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza, zrezygnował ze wszystkich funkcji wojskowych i odsunął się od życia politycznego. Zamieszkał w Sulejówku. W maju w 1926 r. zaniepokojony pogarszającą  się sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Polski, przejął władze  w drodze zbrojnego przewrotu. Od 1926 r. do śmierci zajmował stanowiska generalnego inspektora sił zbrojnych, ministra spraw wojskowych oraz dwukrotnie premiera i faktycznie główną pozycję w państwie.

Patriotyczna odzież polska kliknij tutaj.

 

 

Close Menu