Kardynał Adam Stefan Sapieha . . . | Blog Patriotyczny

Kardynał Adam Stefan Sapieha . . . | Blog Patriotyczny

KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA

 

           Adam Stefan Sapieha – pochodził ze starego rodu arystokratycznego, który wydał szereg senatorów i hetmanów w I Rzeczpospolitej. W 1893 roku przyjął święcenia kapłańskie, pracował jako duszpasterz w Jaźłowcu, a później na Górnym Śląsku. Odebrał gruntowne wykształcenie teologiczne, prawnicze i dyplomatyczne na Uniwersytecie  Jagiellońskim w Krakowie, uniwersytecie w Wiedniu. Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz w Papieskiej Akademii Szlacheckiej. Po studiach pełnił posługę duszpasterską we Lwowie. W 1905 roku powrócił do Rzymu, gdzie uzyskawszy tytuł szambelana papieskiego, stał się rzecznikiem Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. W 1911 roku otrzymał sakrę biskupią i został ordynariuszem diecezji krakowskiej. W 1915 roku powołał Krakowski Biskupi Komitet dla Dotkniętych Klęską Wojny. Po ustanowieniu w Krakowie metropolii został w 1925 roku podniesiony do godności arcybiskupa metropolity krakowskiego, a w 1946 roku został kardynałem. Swą postawą wobec obydwu okupantów i troską o wiernych zyskał przydomek ,,Księcia Niezłomnego”.

Bluzy Patriotyczne sprawdź tutaj

Close Menu