Karol Wojtyła . . . . Nasz polski Papież  | Blog patriotyczny

Karol Wojtyła . . . . Nasz polski Papież | Blog patriotyczny

KAROL WOJTYŁA

          Karol Wojtyła – duchowny katolicki, filozof , poeta. Urodził się w Wadowicach, jako  młody człowiek pragnął zostać aktorem. W 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwała wojna. Podjął prace jako robotnik w zakładach Solvay. W 1941 r. był współzałożycielem Teatru Rapsodycznego, w 1942 r. wstąpił do tajnego seminarium duchownego. 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał na studia do Rzymu , gdzie przygotowywał rozprawę doktorską . W 1948 r. powrócił do kraju, pracował jako wikariusz w kilku parafiach, jednocześnie wykładał w seminariach duchownych i na KUL. Jego habilitację zahamowało Ministerstwo Oświaty. Skupił wokół siebie grupy młodzieży , którą formułował duchowo, nie zaniedbując przy tym spraw ciała- do legendy przeszły wspólne wyprawy górskie i kajakarskie. W 1968 r. został biskupem tytularnym Umbrii i biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej.  Aktywnie uczestniczył w rozpoczętych w 1962 r. w pracach II soboru watykańskiego. Władze PRL przez pewien czas liczyły, iż uda się go przeciwstawić prymasowi Wyszyńskiemu. Nadzieje te spełzły jednak na niczym, tym zacieklej zaczęto zwalczać biskupa  Wojtyłę, który w 1963 r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 r. kardynałem. Zarówno jego praca duszpasterska, jak i dzieła i dzieła filozoficzne zyskały mu coraz większy autorytet w kraju i za granicą. 16 października 1978 r. konklawe wybrało go na kolejnego papieża . Karol  Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Już jego pierwsze przemówienie wieczorem tego samego dnia zyskało mu ogromną popularność. Mottem pontyfikatu okazały się wypowiedziane 22 października słowa ,, Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Jan Paweł II całkowicie zmienił wizerunek papiestwa. Manifestował swoją otwartość , odbył pielgrzymki do większości krajów świata, często spotykał się z młodzieżą i przedstawicielami innych wyznań. Szybko podbił serca milionów ludzi swoją spontanicznością i bezpośredniością. Starał się zwracać do wiernych w ich własnym języku , ucząc się zwrotów lub całych tekstów dziesiątkach języków. 13 maja 1983 r. na placu św. Piotra członek terrorystycznej organizacji Szare Wilki dokonał zamachu na Jana Pawła II. Ciężko ranny papież przez wiele tygodni Ciężko ranny papież przez wiele tygodni przebywał w szpitalu. Nigdy już nie wrócił do pełni sił , aczkolwiek jeszcze przez wiele lat uprawiał narciarstwo i górskie wędrówki. Autor wielu encyklik , listów apostolskich , dzieł filozoficznych, esejów , dramatów , wierszy. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a 27 kwietnia 2014 r. został ogłoszony świętym i włączony poczet świętych Kościoła katolickiego.

Sklep dla polskich patriotów kliknij tutaj.

Close Menu