Kazimierz Sosnowski . . . | Blog Patriotyczny

Kazimierz Sosnowski . . . | Blog Patriotyczny

KAZIMIERZ SOSNOWSKI

 

          Kazimierz Sosnowski – wybitny wojskowy i polityk polski, generał broni Józefa Piłsudskiego z czasów walk o niepodległość Polski, założycielem Związku Walk Czynnej w 1908 roku i szefem sztabu I Brygady Legionów w czasie I wojny światowej. Od 1919 roku jako minister spraw wojskowych położył wielkie zasługi w organizacji Wojska Polskiego w czasie walk o granice Rzeczpospolitej. W czasie międzywojennym na wyższych stanowiskach wojskowych, m.in. inspektor armii. Po śmierci Piłsudskiego został odsunięty przez władze sanacyjne od wpływów na sprawy polityczne i wojskowe. W kampanii polskiej 1939 roku dowodził Frontem Południowym, odnosząc kilka zwycięstw. Po rozbiciu frontu przedostał się do Francji. Wbrew stanowisku gen. Sikorskiego prezydent Raczkiewicz wyznaczył go na swojego następcę. Wszedł w skład rządu do czerwca 1940 roku jako komendant Związku Walki Zbrojnej kierował z Paryża konspiracją wojskową w kraju. Po układzie Sikorski-Majski ustąpił z rządu na znak protestu przeciwko podważeniu przez ZSRS praw polskich do wschodnich ziem RP. Po śmierci gen. Sikorskiego mianowany Naczelnym Wodzem. We wrześniu 1944 roku pod naciskiem władz brytyjskich został zdymisjonowany. Po wojnie mieszkał na uchodźstwie w Kanadzie.  

Koszulki Narodowe dostępne w sklepie internetowym tutaj.

Close Menu