Krzyż Walecznych . . .  | Blog Patriotyczny

Krzyż Walecznych . . . | Blog Patriotyczny

KRZYŻ WALECZNYCH

 

Na kilka dni przed Bitwą Warszawską, przełomowym momentem wojny pol­sko-bolszewickiej, 11 sierp­nia 1920 r. Rada Obrony Państwa ustanowiła odznakę wojskową Krzyż Walecznych, „celem wyna­gradzania czynów męstwa i odwagi wykazanych w boju”. Na ramionach krzyża widniał napis „Na polu chwa­ły” i data: rok 1920. Odznaczenie można było uzyskać czterokrotnie. Grzegorz Krogulec, autor monografii Krzyża Walecznych, pisze, że dowódcy jednostek liniowych od dawna domagali się ustano­wienia odznaczenia za dzielność niższego niż Virtuti Militari. Reali­zacja ich postulatów była spóź­niona, bo nowe odznaczenie nie zdążyło podnieść, tak jak chcieli tego dowódcy, morale żołnierzy w krytycznym momencie wojny – w sierpniu 1920 r. Krzyż Walecznych nadawano nie tylko za wojnę polsko-bolszewicką, ale także za czyny męstwa i odwagi dokonane po 1 listopada 1918 r. (m.in. podczas powstań śląskich i po­wstania wielkopolskiego) oraz w pol­skich formacjach zbrojnych uczestniczących w I wojnie światowej. Krzyż  Walecznych otrzymali także wetera­ni powstania styczniowego.  Przed 1939 r. nadano 60 tys. Krzyży Walecznych. Za bohaterską obronę 18 i 19 sierp­nia 1920 r. Krzyżem Walecznych został od­znaczony Płock – jako jedyne miasto w Pol­sce. W odparciu oddziałów Armii Czerwonej, które wtargnęły do Płocka, obok załogi woj­skowej wzięło udział około 400 członków stra­ży obywatelskiej i harcerzy. Najmłodszym kawalerem Krzyża Walecznych był Tadeusz Jeziorow­ski, jedenastoletni gimnazjalista z Płocka, który nosił pociski na ba­rykadę i uratował karabin maszyno­wy. Nie mając siły dźwigać, ciągnął go po ziemi.

Koszulki patriotyczne sprawdź tutaj.

Close Menu