Leopold Okulicki ,,Niedźwiadek” ,,Kobra” ,,Termit” . . . | Blog Patriotyczny

Leopold Okulicki ,,Niedźwiadek” ,,Kobra” ,,Termit” . . . | Blog Patriotyczny

LEOPOLD OKULICKI

 

Leopold Okulicki ,,Niedźwiadek”, ,,Kobra”, ,,Termit”- generał WP. W czasie I wojny światowej jako uczeń gimnazjum wstąpił do Legionów Polskich. Od 1918 roku oficer WP. uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej m.in. wykładał taktykę w Centrum Wyszkolenia Piechoty i służby w Oddziale III Operacyjnym Sztabu Głównego. We wrześniu 1939 roku walczył w obronie Warszawy. W konspiracji był komendantem okręgu łódzkiego, a następnie lwowskiego ZWZ. Aresztowany przez NKWD, więziony, po zwolnieniu służył w Armii Polskiej w ZSRS. Przeniesiony do Wielkiej Brytanii, ukończył kurs cichociemnych i w maju 1944 roku został przerzucony do kraju. Objął stanowisko pierwszego zastępcy szefa sztabu Komendy Głównej AK. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, a po kapitulacji został dowódcą AK. Po rozwiązaniu AK pełnił funkcję komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, kierował demobilizacją AK oraz nadzorował organizację NIE. Aresztowany przez NKWD, skazany w ,,procesie szesnastu”, zmarł w więzieniu na Łubiance w Moskwie.

Patriotyczna odzież narodowa Tutaj.

 

Close Menu