Losy ludności polskiej na Kresach  . . .

Losy ludności polskiej na Kresach . . .

LOSY LUDNOŚCI POLSKIEJ NA KRESACH

         Już od 1942 roku ludność cywilna na Kresach Wschodnich padła ofiarą zabójstw i grabieży ze strony nacjonalistycznych oddziałów ukraińskich. Gdy w 1942 roku powstały pierwsze struktury wojskowe Ukraińskiej Powstańczej Armii, mordowanie i grabież mienia ludności polskiej było codziennością. Rzezie wołyńskie z lat 1943-1944 przyniosły śmierć nawet o kilkudziesięciu tysiącach ofiar. Okupant niemiecki pozwalał Ukraińcom na dokonywanie samosądów na Polakach według starej zasady ,,dziel i rządź”. Zasięg działalności UPA ogarnął ziemie na zachód od Sanu, a zwolennicy Stefana Bandery siali terror aż po Lublin i Nowy Sącz.   

Pamięć o Polsce zaznacz na pamiątkach patriotycznych Tutaj!

Close Menu