OBRONA ZADWÓRZA – 1920 | Blog patriotyczny

OBRONA ZADWÓRZA – 1920 | Blog patriotyczny

„Obrona Zadwórza”

Zadwórze pod Lwowem zyskało miano Polskich Termopil. 17 sierp­nia 1920 r. zło­żony z ochotni­ków batalion piechoty kpt. Bolesława Za­jączkowskiego starł się z prze­ważającymi si­łami Konarmii Budionnego. Dowódca bata­lionu odrzucił propozycję pod­dania się i wy­dał rozkaz „Chłopcy, do ostatniego naboju”. Polegli niemal wszyscy -318 żołnierzyoficerów. Kilku, nie chcąc oddać się do niewoli, popełniło samo­bójstwo. . .

 Narodowy sklep patriotyczny kliknij.

Close Menu