Ochotnicy Polscy Wojska Polskiego | Blog patriotyczny

Ochotnicy Polscy Wojska Polskiego | Blog patriotyczny

„WSTĄP DO WOJSKA BROŃ OJCZYZNY”

3 lipca 1920 roku Piłsudski podpisał w imieniu Rady Obro­ny Państwa odezwę wzywającą do dobrowolnego wstępo­wania do wojska. Do końca wojny na apel odpowiedzia­ło 105 tysięcy ludzi. General Józef Haller (na plakacie powy­żej), kierujący Inspektoratem Armii Ochotniczej, odznaczał się, jak pisał Witos, religijną wiarą w zwycięstwo i zdolnością pozy­skiwania żołnierzy. Jednymi z najmłodszych ochotników byli, niepełnoletni wtedy, Karol Olgierd Borchardt (później kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista). Józef Czechowicz (poeta), Adam Doboszyński (dzałacz endecki), Osiemnastolatków repre­zentowali Józef Maria Bocheński (dominikanin, filozof), Józef Mackiewicz (pisarz), Tadeusz Manteuffel (historyk), Jerzy Kreczmar (reżyser), Józef Warszawski (kapelan zgrupowania AK „Radosław”). 0 rok starsi byli Władysław Jan Grabski (pi­sarz), Alfons Karny (rzeźbiarz), Marian Hemar (poeta), Julian Przyboś (poeta), Stanisław Mikołajczyk (działacz ludowy), Wi­told Pilecki (współzałożyciel konspiracji w Auschwitz).

Sklep patriotyczny kliknij tutaj.

Close Menu