Piotr Skarga . . . | Blog Patriotyczny

Piotr Skarga . . . | Blog Patriotyczny

PIOTR SKARGA

 

      W Grójcu 2 lutego 1536 r. urodził się słynny królewski kaznodzieja Piotr Skarga. Studiował na Akademii Krakowskiej, uzyskując stopień bakałarza na wydziale Filozoficznym. W Krakowie założył lombard dla ubogich, pierwowzór instytucji charytatywnej. Był pierwszym rektorem Akademii  Wileńskiej. Został Jezuitą i był wybitnym przedstawicielem katolickiej reformy w Rzeczpospolitej. Był wybitnym duszpasterzem Litwy i Białorusi. Zapisał się jako założyciel wielu kolegiów jezuickich, Połocku , Dorpacie , Rydze. Pozostawił po sobie tak ważne dla kultury polskiej dzieła literackie jak ,, Żywoty świętych” i ,,Kazania sejmowe”. Wzywał do patriotyzmu i piętnował przywary szlacheckiej demokracji. Dwa stulecia przed rozbiorami przestrzegał:,, Ziemie i księstwa wielkie, które się z Koroną zjednoczyły, w jedno ciało zrosły, odpadną i rozerwać się dla waszej niezgody muszą…. będziecie ku pośmiechu i urąganiu nieprzyjaciołom  swoim.”

 

Sklep patriotyczny i narodowy Tutaj!

Close Menu