Plan Burza . . . Armia Krajowa AK . . . | AtamanShop.pl

Plan Burza . . . Armia Krajowa AK . . . | AtamanShop.pl

PLAN BURZA

 

     Przesunięcie się niemiecko-radzieckiego frontu ku granicom Polski i zbliżenie się Armii Czerwonej stanowiło przed krajowym podziemiem pytanie o dalszy rozwój sytuacji, dalszy bieg spraw narodu państwa polskiego. Analiza sytuacji militarnej, jakiej dokonała Komenda Głowna Armii Krajowej jesienią 1943 roku stała się fundamentem polityczno-wojskowej akcji o kryptonimie ,,Burza”. Podstawę Planu ,,Burza’‚ stanowiła Instrukcja rządu dla kraju z 27 października oraz rozkaz Komendanta Głównego AK. z 20 października 1943 roku. Plan obejmował akcję zbrojną przeciw Niemcom. Zakładano, że działania przyjmą formę  powszechnego powstania albo też ,,wzmożonej akcji dywersyjnej”. Celem ,,Burzy” było nękanie cofających się jednostek niemieckich oraz prowadzenie silnej dywersji na całej głębokości terenu walki. Teren akcji podzielony był na ,,osłonę”, gdzie operować miała całość uzbrojonych sił i na ,,bazę”, której miały uczestniczyć oddziały partyzanckie i dyspozycyjne, zabezpieczane środkami znajdującymi się w posiadaniu Armii Krajowej.   

 

Bluzy patriotyczne oraz koszulki patriotyczne KU PAMIĘCI AK dostępne tutaj!

Close Menu