Podział administracyjny, Królestwo Polskie przestało istnieć? | AtamanShop.pl

Podział administracyjny, Królestwo Polskie przestało istnieć? | AtamanShop.pl

Podział adm. Królestwa Polskiego ( 1867 reforma, powstanie guberni, wiedzieć jakie były, Dlaczego przestało istnieć Królestwo Polskie )
Po Kongresie Wiedeńskim który zakończył się w 1815 r powstało Królestwo Polskie. Jego podział administracyjny składał się z kilku okresów :

– 1815-1816- na swym obszarze Królestwo Polskie w większości zachowało podział administracyjny Księstwa Warszawskiego i dzieliło się na 8 departamentów: kaliski, krakowski, lubelski, łomżyński, płocki, radomski, siedlecki, warszawski. -1816-1837- podział na województwa i dalej na obwody i powiaty ,
– trzeci podział był na gubernie , w 1867 r. była to zasadnicza, najtrwalsza reforma na gubernie jakie miała wtedy miejsce , powstało 10 guberni :
– kaliska
– kielecka
– lubelska
– łomżyńska
– piotrkowska
– płocka
– radomska
– siedlecka
– suwalska
– warszawska
Oprócz tego, tworzono nowy szczebel administracji – gminy.
Trzeba pamiętać o stolicach tych guberni. Nazwa guberni była związana po prostu z nazwą stolicy.
-1893 – Mała reforma powiększyła gubernię warszawską kosztem płockiej i łomżyńskiej.

Królestwo Polskie przestaje istnieć po wybuchu I wojny światowej ( 1914 ) – całe terytorium znalazło się pod okupacją Niemiec i Austro-Węgier. W październiku 1916 r w Pszczynie na konferencji niemiecko-węgierskiej podjęto decyzję o utworzeniu Nowego Królestwa z dawnych ziem Królestwa Kongresowego , by znaleźć nowych rekrutów gotowych wyjść na front. A że Polacy byli źle nastawieni do okupantów to był to sposób by ich sobie przypodobać.

Ubrania dla Patriotów kliknij Tutaj

Close Menu