Polscy Partyzanci . . .  | Blog Patriotyczny

Polscy Partyzanci . . . | Blog Patriotyczny

POLSCY PARTYZANCI

 

       Po zakończeniu kampanii polskiej w różnych częściach kraju pojedyncze oddziały WP przez kilka następnych miesięcy prowadziły ograniczoną walkę, głównie na terenie zajętym przez Niemców.  Symboliczną postacią partyzantki powrześniowej był mjr Henryk Dobrzańskiej ,,Hubal”, który utworzył na Kielecczyźnie oddział partyzancki i walczył do końca kwietnia 1940 r. , gdy poległ pod Anielinem. Silna partyzantka powstała  na zajętej przez Sowietów Białostocczyźnie. W czerwcu 1940 r. jej oddziały stoczyły bitwę z oddziałami NKWD pod Kobielem. Na obszarze okupacji niemieckiej w pierwszej  latach wojny nie podejmowano na większą skalę walk o charakterze partyzanckim, co było związane z sytuacją wojenną – panowaniem Niemców w niemal całej Europy. Partyzantka, wymuszana często koniecznością samoobrony przed działaniami wroga, miała ograniczony zasięg terytorialny i kadrowy. Kierowano do niej przeważnie ludzi ,,spalonych”, czyli zagrożonych aresztowaniem przez Niemców. jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich- ,,Jędrusie”, nazwany od pseudonimu dowódcy, Władysława Jasińskiego, powstał w 1941. w rejonie Sandomierza.

Odzież i akcesoria dla Patriotów kliknij tutaj

Close Menu