Roman Dmowski . . . | Blog Patriotyczny

Roman Dmowski . . . | Blog Patriotyczny

ROMAN DMOWSKI

 

       Roman Dmowski – współtwórca ruchu narodowo– demokratycznego, pisarz polityczny. W czasie I wojny światowej prowadził na Zachodzie akcję dyplomatyczną na rzecz niepodległości Polski. Dzięki jego zabiegom politycznym władze francuskie zgodziły się na utworzenie w czerwcu 1917 roku Armii Polskiej we Francji. Powołał Komitet Narodowy Polski, uznany przez państwa ententy za oficjalną reprezentacje narodu polskiego. Od początku 1019 roku był delegatem Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, podczas której, zmagając się z wrogością Wielkiej Brytanii, walczył o uzyskanie ziem zaboru pruskiego oraz Śląska i Mazur. Wspólnie z Ignacym Paderewskim podpisał traktat wersalski, na mocy którego Polska otrzymała znaczącą cześć terenów postulowanych na zachodzie, w tym Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. W czasie wojny polsko-bolszewickiej członek Rady Obrony Państwa. W międzywojniu kontynuował pracę pisarską i pozostał jednym z przywódców narodowej demokracji.

Sklep Patriotyczny Kliknij Tutaj.

Close Menu