Rzeczpospolita na obczyźnie . . . Jak to było? | AtamanShop.pl

Rzeczpospolita na obczyźnie . . . Jak to było? | AtamanShop.pl

RZECZPOSPOLITA NA OBCZYŹNIE

         Internowanie polskiego rządu w Rumuni zakończyło jego misję. W celu zachowania ciągłości władz Rzeczpospolitej, prezydent Ignacy Mościcki był zmuszony do rezygnacji z urzędu i wyznaczenia swego następcy, do czego zobowiązywała go Konstytucja kwietniowa. Na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaprzysiężony został w Paryżu polityk sanacyjny Władysław Raczkiewicz. 30 września 1939 roku nowy prezydent powierzył misję utworzenia rządu Władysławowi Sikorskiemu. Obok urzędu premiera miał on tekę ministra spraw wojskowych, a od 9 listopada objął obowiązki Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Już 11 listopada 1939 roku gen. Sikorski wydał rozkaz dotyczący organizacji we Francji dwóch dywizji piechoty. Pilną sprawą dla rządu było uruchomienie stałych kontaktów z krajem. W tym celu zorganizowano sieć kurierów i utworzono bazy przerzutowe w Budapeszcie i Bukareszcie. Powstał Komitet  Ministrów do Spraw Kraju, którym kierował przybyły do Paryża gen. Kazimierz Sosnowski. 13 listopada 1939 roku powołano konspiracyjną organizację w kraju Związek Walki Zbrojnej, której Komendantem Głównym został gen. Sosnowski. Organem doradczym prezydenta i rządu była utworzona w grudniu Rada Narodowa, powołana przez prezydenta Raczkiewicza po formalnym rozwiązaniu Sejmu i Senatu. W jej skład weszli przedstawiciele czterech ugrupowań; SN, SP, SL. I PPS. Przewodnictwo Rady objął  Ignacy Paderewski. Reaktywowane władze Rzeczpospolitej były legalną kontynuacją poprzednich rządów i szybko uznały je rządy Francji, Wielkiej Brytanii, USA, rządy krajów neutralnych, a nawet Włochy i Japonia.

Odzież narodowa ultra patriot Kliknij.

      

Close Menu