RZECZYPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 1569–1795 czyli Potęga Rzeczpospolitej! | AtamanShop.pl

RZECZYPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 1569–1795 czyli Potęga Rzeczpospolitej! | AtamanShop.pl

PODZIAŁ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

RP OBOJGA NARODÓW czyli odnosi się do państwa polskiego od unii lubelskiej (1569 r.) do ostatniego rozbioru (1795r.) wtedy Rzeczpospolita składała się z dwóch części: Korony Królestwa Polskiego (potocznie – Korony) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (potocznie – Litwy), które posiadały dużą niezależność przejawiającą się również w administracji terytorialnej.
Korona Polska dzieliła się na dwie prowincje: wielkopolską (do której zaliczano również Mazowsze i Prusy Królewskie) oraz małopolską (z Rusią Czerwoną i Ukrainą).

PROWINCJA WIELKOPOLSKA : !!! WIELKOPOLSKA :
– województwo poznańskie ,
– województwo kaliskie ,
– województwo sieradzkie (Sieradz) z ziemią wieluńską (Wieluń) (od 1339 r.)
– województwo brzeskokujawskie
– województwo inowrocławskie (Inowrocław) z ziemią dobrzyńską (Dobrzyń)

!!!Mazowsze w skład w który wchodziło :
– województwo rawskie (od 1462 r.)
– województwo płockie (od 1495 r.)
– województwo mazowieckie (od 1529 r.)

!!! Prusy Królewskie do któryś należało :
– województwo chełmińskie
– województwo malborskie
– województwo pomorskie
– Księstwo Warmińskie

PROWINCJA MAŁOPOLSKA : !!! MAŁOPOLSKA dzieliła się :
– województwo krakowskie (Księstwo Oświęcimskie ,Księstwo Zatorskie )
– województwo sandomierskie
– województwo lubelskie
– województwo podlaskie

!!! RUŚ podział na :
– województwo ruskie ( ziemia lwowska, ziemia przemyska, ziemia sanocka, ziemia halicka )
– województwo bełskie
– województwo wołyńskie
– województwo podolskie
– województwo kijowskie (od 1471 r.)
– województwo bracławskie (od 1566 r.)
– województwo czernihowskie

Wielkie Księstwo Litewskie czyli:
-województwo wileńskie
-województwo trockie
-Księstwo Żmudzkie
-województwo nowogródzkie
-województwo brzeskolitewskie
-województwo mińskie
-województwo mścisławskie
-województwo witebskie
-województwo połockie
-województwo smoleńskie

 

Sprawdź Odzież Patriotyczną Kliknij tutaj

Close Menu