Stan Wojenny  . . . Polska … jak to było ?

Stan Wojenny . . . Polska … jak to było ?

STAN WOJENNY

       Rząd gen. Jaruzelskiego nie potrafił rozwiązać dostępnymi sobie środkami narastającego w Polsce konfliktu. Decyzje polityczne były w wielu wypadkach spóźnione, a wiele działań ekonomicznych – zaniechanych. Ponieważ Sejm nie uchwalił ustawy o nadzwyczajnych pełnomocnictwach,  władze partyjno-wojskowe wybrały drogę ,, wojenną”, wprowadzając na terytorium całego kraju w dniu 13 grudnia 1981 roku stan wojenny ,,ze względu na bezpieczeństwo państwa”.  O godz.6.00 rano Polskie Radio po  odegraniu hymnu narodowego nadało przemówienie gen. Jaruzelskiego informujące o wprowadzeniu stanu wojennego i utworzeniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Przemówienie było powtarzane co godzinę w radiu i telewizji przez cały dzień 13 grudnia.  Dekret o wprowadzenie stanu wojennego był z punktu widzenia prawa konstytucyjnego aktem bezprawny, ponieważ w myśl Konstytucji decyzji takiej nie podjął obradujący Sejm, a wąskie grono . Aresztowania objęły przywódców i działaczy ,,Solidarności” , także niektórych opozycyjnie nastawionych twórców  kultury. Łącznie w tzw. ośrodkach internowania osadzono ok. 6 tys. osób. Liczba ta zwiększyła się do  grudnia 1982 roku do 10 tys. Działalność ,,Solidarności” została sparaliżowana siedziby Zarządów Regionów zostały przeszukane i zabezpieczone przez służby bezpieczeństwa i ZOMO. Stan wojenny zaskoczył działaczy ,,Solidarności” i społeczeństwo. Między 17 a 17 grudnia opór stawiali robotnicy w większości stoczni Wybrzeża. W kraju zastrajkowało, protestując przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, ok. 190 zakładów. Akcję strajkową W czasie akcji pacyfikacyjnej w kopalni ,,Wujek”, w dniu 16 grudnia doszło do starcia, w następstwie którego 7 górników zginęło zastrzelonych przez ZOMO I SB. a 39 zostało rannych. W Gdańsku, w czasie rozpraszania demonstracji, raniono 164 osoby cywilne. Setki ludzi zwolniono z pracy, a tysiące opuściło kraj lub nie powróciło z zagranicy na wieść o wydarzeniach w Polsce.

Odzież pamiątkowa narodowa Kliknij Tutaj.

Close Menu