Tajne nauczanie . . . | Blog Patriotyczny

Tajne nauczanie . . . | Blog Patriotyczny

TAJNE NAUCZANIE

 

       Po likwidacji przez  Niemców polskiego szkolnictwa średniego i wyższego, a na ziemiach wcielonych do Rzeszy także podstawowego, zaczęto organizować tajne nauczanie. Młodzież kształciła się na poziomie przedwojennym gimnazjów i wyższych uczelni W konspiracji działały Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz utworzony w Warszawie Uniwersytet Ziem Zachodnich, na którym studiowali Polacy wysiedleni z ziem wcielonych do III Rzeszy. W  październiku  1939 roku przedwojenni nauczyciele utworzyli Tajną Organizację Nauczycielską, koordynującą akcję kształcenia młodzieży. Liczba uczniów tajnych kompletów , tak nazywano konspiracyjne lekcje (odbywały się w prywatnych mieszkaniach), wzrastała przez całą okupację. W roku szkolnym 1943/1944 w zajęciach prowadzonych przez około 5500 nauczycieli i wykładowców akademickich uczestniczyło 90 tys. uczniów i studentów.

Patriotyczne koszulki i bluzy dostępne tutaj.

Close Menu