Układ Sikorski-Majski…..      | AtamanShop.pl

Układ Sikorski-Majski….. | AtamanShop.pl

UKŁAD SIKORSKI-MAJSKI

      Sprawą priorytetową, ze względu na naciski brytyjskiego rządu, był stosunek polskich polityków  emigracyjnych do ZSRR. Rząd polski stał na stanowisku, iż z chwilą przekroczenia przez Armię Czerwoną polskiej granicy i napaści w dniu 17 września na Polskę stał się agresorem. Brytyjska dyplomacja, przekonywała obydwie strony do podjęcia rokowań. Ze strony polskiej uczestniczyli w nich premier Władysław Sikorski i minister spraw zagranicznych August Zaleski, a ZSRR – ambasador Iwan Majski. W ich przebiegu, mimo kompromisowej postawy polskiego premiera, jedną z trudniejszych stała się sprawa uznania przez ZSRR granicy ryskiej. Kwestia ta nie została rozstrzygnięta. Strona radziecka godziła się na zwolnienie z obozów i więzień Polaków aresztowanych i deportowanych w głąb Rosji, w tym jeńców wojennych, co stało się, lecz w ograniczonym zakresie. Układ Sikorski-Majski został podpisany 30 lipca 1941 roku w siedzibie Foreign Office w Londynie. Układ zapowiadał przywrócenie stosunków dyplomatycznych oraz udzielenie sobie wszelkiej pomocy i poparcia w toczącej się wojnie z III Rzeszą. W dołączonym protokole ZSRR zobowiązał się do udzielenia amnestii  , wszystkim Polakom znajdującym się na jego terytorium. W ZSRR miała powstać Armia  Polska, która pod względem operacyjnym podlegałoby dowództwu Armii Czerwonej, a organizacyjnym i personalnej , Rządowi Rzeczpospolitej na uchodźstwie.  

Odzież i gadżety narodowe kliknij tutaj.

Close Menu