Władysław Sikorski … | Blog Patriotyczny

Władysław Sikorski … | Blog Patriotyczny

WŁADYSŁAW SIKORSKI

 

          Władysław Sikorski – generał WP. premier RP. Przed I wojną światowej jeden z przywódców  Związku Walki Czynnej. Od 1915 roku szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Od listopada 1918 roku na wyższych stanowiskach dowódczych w WP. m.in. dowódca 5. Armii podczas bitwy warszawskiej i szef Sztabu Generalnego. Po zabójstwie prezydenta  Narutowicza premier i minister spraw wewnętrznych. Od 1928 roku nie pozwolono mu zajmować stanowisk w WP– formalnie pozostawał w dyspozycji ministra spraw wojskowych. W latach trzydziestych związał się z opozycją wobec piłsudczyków , był jednym sygnatariuszem Frontu Morges. W 1939 roku nie otrzymał przydziału wojskowego, przedostał się do Francji , gdzie 30 września  został premierem rządu RP. a następnie również Naczelnym Wodzem. 30 lipca 1941 roku podpisał układ z ZSRS. Zginął w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku podczas powrotu z inspekcji Armii Polskiej na Wschodzie. Okoliczności śmierci gen. Sikorskiego nie zostały jak dotąd wyjaśnione.

Sklep Patriotyczny sprawdź tutaj.

Close Menu