Wojciech Korfanty . . . | Blog Patriotyczny

Wojciech Korfanty . . . | Blog Patriotyczny

WOJCIECH KORFANTY

 

         Wojciech Korfanty – przywódca polskiej chrześcijańskiej demokracji. Jako poseł do parlamentu niemieckiego 25 października 1918 roku wystąpił w nim z żądaniem przyłączenia do powstającego państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego. W styczniu 1920 roku został mianowany przez rząd RP komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Kierował wszystkimi przygotowaniami politycznymi do plebiscytu , który miał zdecydować o przynależności Śląska do Polski lub Niemiec. Po niekorzystnym dla Polski podziale terytorium plebiscytowym jako dyktator stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. W niepodległej Polsce poseł i senator. Aresztowany w 1930 roku został osadzony w twierdzy w Brześciu, po procesie brzeskim udał się na emigrację do Francji. Uwięziony po powrocie do kraju w 1939 roku zmarł wkrótce po zwolnieniu.     

Polska odzież patriotyczna TUTAJ.

Close Menu