Żegota . . . | AtamanShop.pl

Żegota . . . | AtamanShop.pl

ŻEGOTA

   Latem 1942 roku Niemcy przystąpili do likwidacji warszawskiego getta . Rozkazali żydowskiemu samorządowi , by podpisał zarządzenie o przymusowym wysiedleniu Żydów na Wschód. Transporty zaś faktycznie kierowano bezpośrednio do obozu zagłady w Treblince. Do wiosny 1943 roku wywieziono z getta ok. 300 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. Część  Żydów, przebywających za murami getta warszawskiego, planowała podjęcie  akcji zbrojnej latem 1942 roku. Jednak termin ten przesunięto ze względu na brak broni. Mimo rozporządzenia Hansa Franka zakazującego pod karą śmierci opuszczania przez Żydów bez zezwolenia getta oraz udzielania im pomocy, nierzadkie były wypadki ratowania i ukrywania ludności żydowskiej przez Polaków. Przykładem takiej humanitarnej postawy była pomoc udzielenia Żydom przez personel szpitala św. Łazarza i pogotowie ratunkowe w Warszawie oraz wiele prywatnych osób. 27 września powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydów ,,Żegota” której przewodniczyła pisarka Zofia Kossak-Szczucka. Nazwa Żegota , nazwano od imienia Konrada Żegoty, jednego konspiratorów w III części Dziadów.  4 grudnia 1942 roku w jego miejsce powołano Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Członkowie Rady dostarczali do getta żywność, lekarstwa i dokumenty aryjskie. W Warszawie referat dziecięcy Żegoty, kierowany przez Irenę Sendlerową , udzielił pomocy ok. 2500 żydowskim dzieciom. Około 1300 znalazło pomoc w polskich rodzinach, ok 500 w zakładach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Żegota we współpracy  ze wspólnotami zakonnymi, między innymi marianami i urszulankami, zaopatrywała Żydów w katolickie metryki chrztu, wydano około 60 tys. fałszywych dokumentów.

Sprawdź patriotyczne pamiątki kliknij Tutaj!

Close Menu